حکمرانی در عمل (85)

حکمرانی در عمل (85)

اخبار و رويدادها
? حکمرانی در عمل (۸۵):

《چالش‌های اعمال حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر》

↙️ نهادهای محلی یکی از متداول‌ترین ارکان حکمرانی نوین به‌شمار می‌روند.

↙️ مبنای شکل‌گیری نهادهای محلی تقدم حکمرانی مردم محل برخود است و این نهادها، به نحو موثرتری مشارکت شهروندان را در اداره امور مشترک خود، محقق می‌سازند.

↙️ اما اداره امور عمومی هزینه‌هایی در بر دارد که اخذ عوارض یکی از راه‌های تأمین آن است.

↙️ تصویب و اخذ عوارض محلی در نظام حکمرانی ایران فراز و نشیب‌های متعددی را طی کرده و هم‌اکنون نیز پژوهشگران حوزه‌ی عمومی با چالش‌های پیچیده‌ای ‌در این بخش مواجه هستند.

↙️ اندیشکده حکمرانی شریف در نشست پیش‌رو ضمن تحلیل مبانی و بایسته‌های وضع عوارض توسط نهادهای محلی، الگوهای نظارتی حاکم بر وضع عوارض و نارسایی‌های نظارت قضایی بر وضع عوارض را با حضور تنی چند از پژوهشگران و کنش‌گران این حوزه بررسی خواهد کرد.


⏱زمان برگزاری: ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹


✅ جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مشارکت در جلسه به‌صورت مجازی از طریق لینک زیر امکان‌پذیر است:
https://vc.sharif.edu/ch/governance