حکمرانی گلوبالیسم به جنگ‌جهانی ختم می‌شود؛ غرب احترامی برای سایر ملل قائل نیست

حکمرانی گلوبالیسم به جنگ‌جهانی ختم می‌شود؛ غرب احترامی برای سایر ملل قائل نیست

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : بین الملل
تاریخ رویداد 13 تیر 1402توضیحات

#گزارش

📢 نماینده پارلمان اروپا در نشست بین‌المللی اندیشکده حکمرانی شریف:
*حکمرانی گلوبالیسم به جنگ‌جهانی ختم می‌شود؛ غرب احترامی برای سایر ملل قائل نیست*

🔻 هرو ژووین: زاکربرگ می‌گوید فیسبوک شبیه یک حکومت است تا یک شرکت خصوصی، من می‌پرسم چه کسی به او این مشروعیت را داده؟

🔻گلوبالیسم یک کابوس است. باید از دخالت و دیکته کردن سیاست‌ها دست برداریم و به احترام متقابل و درک سایر ملل بازگردیم.

🔻 *متفکرآزاد نماینده مجلس شورای اسلامی:* صلح بدون عدالت پایدار نیست. در مدل حکمرانی انقلاب اسلامی مردم‌محوری غیر قابل جایگزین است.

🔻 مدل حکمرانی مطلوب منحصر در یک الگوی خاص نیست و باید تفاوت‌های جوامع را در نظر گرفت.

🔻 تعریف محدود و مضیق از مفاهیمی مثل دموکراسی نمی‌تواند راهگشا باشد.

گزارش تصویری