حضور زنان در لیست های انتخاباتی حالت زینت المجالسی به خود گرفته است

حضور زنان در لیست های انتخاباتی حالت زینت المجالسی به خود گرفته است

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : مطالعات پارلمانگزارش

بسمه تعالی

گزارش نشست زنان و حکمرانی

در دوره کشوری آموزشی تشکیلاتی منهاج که به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان  در تاریخ 25تا29 مرداد در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد ؛ خانم دکتر عاطفه مرادی اسلامی،مدیر گروه مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در یک نشست  به بررسی جایگاه زنان و مسائل زنان در نظام حکمرانی کشور و گفتگو با فعالین دانشجویی پرداخت.

در ابتدای این نشست، خانم مرادی با تفکیک بین حضور زنان در عرصه های سیاست و پیشبری منافع و مسائل زنان در میدان عمل مطرح کرد:

اشتغال حرفه ای زنان در میدان سیاست و در لایه های سیاستگذاری نیازمند برنامه ریزی پیشینی چند جانبه برای تربیت نیرو،طراحی محیط های کارورزی و کسب تجربه های متنوع در اداره سطوح میان حکمرانی است که متاسفانه در حال حاضر احزاب و تشکل های سیاسی تربیت نیرو را جدی نمی گیرند و حضور زنان در لیست های انتخاباتی حالت زینت المجالسی به خود گرفته است.

این امر باعث می شود که همین اقلیت فعال در مجلس و دولت و...هم به دلیل فقدان آموزش ها و مهارت های پیشینی نتوانند لزوما اثرگذاری جدی داشته باشند و این عدم کامیابی نباید به عنوان ناتوانی ذاتی زنان در عرصه سیاست  تلقی شود. در واقع باید گفت نوک پیکان انتقادات نه سمت کنشگران که بیشتر سمت نهادهای متولی تربیت نیروی سیاسی است.

در ادامه دکتر مرادی اسلامی با بیان اینکه تاکید بر حضور زنان در میدان سیاست به دلیل تجربه زیسته مشترک آنها با نیمی از جمعیت جامعه است، گفت: پژوهش ها بیانگر آن است که جنسیت تاثیر قابل توجهی بر اولویت های سیاستی،مدل رایزنی های سیاسی و نگرش های اجتماعی افراد دارد. البته امروزه حتی در کشورهایی که قائل به سهمیه بندی جنسیتی احزاب هستند،مساله ضعف اثربخشی در حوزه کنشگری زنان مطرح است. چرا که سهمیه بندی به تنهایی نمی تواند منافع زنان را در صحنه سیاست راهبری کند.

همچنین باید توجه داشت که کنشگری زنان در اجتماع طیف گسترده و متنوعی داشته و قرار نیست همه زنان فعال سیاسی باشند هرچند که همه زنان مسئولیت اجتماعی  دارند و بسته به ظرفیت ها و شرایط خانوادگی و محیطی بایستی دست به خلق ارزش واثرگذاری اجتماعی بزنند.

وی در ادامه با ذکر چند مثال از کنشگری زنان نماینده در مجلس یازدهم وذکر گام های مثبت و  محدودیت ها و چالش های اثرگذاری در فرایند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان به توصیف وضعیت فعلی حضور زنان در حکمرانی پرداخت و سپس مثال هایی از حضور زنان در عرصه ارائه خدمات اجتماعی نوآورانه و تاثیر آن بر تحقق اهداف کلان حکمرانی ذکر کرد.

در پایان ایشان ضمن تاکید بر نقش موثر تشکل های دانشجویی در تربیت نیرو به ویژه در غیاب حلقه های میانی فعال سیاسی، بیان کرد:

مساله محور شدن تشکل های دانشجویی و تقویت برند تخصصی دانشجویان می تواند زمینه ساز رشد چشمگیر این افراد دردوران فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار باشد.

این مساله به ویژه در مورد حضور زنان در لایه های حکمرانی بسیار موثر است و ضمن اینکه ابعاد جنسیتی حکمرانی باید روی میز دانشگاه ها بحث شود، تربیت بانوان برای حضور در عرصه های سیاسی هم می تواند روی میز تشکل های دانشجویی قرار بگیرد.