تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده

تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده

در فضای مجازی


حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
تاریخ رویداد 28 / خرداد / 1402درباره رويداد

نشست تخصصی «تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده» روز یکشنبه (۲۸/خرداد/۱۴۰۲) با حضور جناب آقایان لطف‌الله سیاهکلی، امیرحسن کاکایی و احمد ذوالفقاری در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

فیلم