اهداف دوره

اهداف دوره

آکادمی انتخابات شریف

حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان سیاست‌پژوهی#آکادمی_انتخاباتی_شریف

❓آکادمی انتخاباتی شریف چیست؟
❓️هدف از برگزاری دوره؟
❓مخاطبین دوره؟

? پاسخ این سوالات در تصویر زیر موجود است