بنز و بنزین به قیمت آلمان!

بنز و بنزین به قیمت آلمان!

اخبار و رويدادها , حضور در رسانه

درباره خبر

دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو سابق هیات مدیره اندیشکده حکمرانی شریف در برنامه تهران ۲۰ در شبکه ۵ صداوسیما گفت: پیشنهاد می‌کنم خودرو خوب خارجی به کشور وارد شود اما قیمت بنزین این خودروها به قیمت آلمان باشد.

ویدئو