بحرانی به نام «مسئله شناسی» در مناسبات نهاد حاکمیت با نهادهای علمی

بحرانی به نام «مسئله شناسی» در مناسبات نهاد حاکمیت با نهادهای علمی

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : سیاست‌پژوهی
درباره رویداد

 
باشگاه سیاست پژوهی اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری موسسه معنا و ایتان برگزار می کند:
«نشست هفتم از سلسله جلسات دین و اداره»

سلسله جلسات دین و اداره که با دغدغه جانمایی مباحث دینی در سیاستگذاری و حکمرانی شکل گرفت، اکنون به ایستگاه هفتم خود رسیده است. در نشست نخست، تحلیلی از کارکردهایی که فقه می‌تواند در اداره عمومی داشته باشد مورد بحث قرار گرفت. نشست دوم به بررسی تفاوت‌ها و کاربردهای علوم اقتصادی مرسوم و اقتصاد اسلامی پردخته شد. جلسه سوم به بررسی کیس مداخلات دولت و رقابت و همچنین پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با شیوه‌های تعامل فقه و حکمرانی  اختصاص یافت. در نشست بعدی به مرور نقش دین در دو مسئله حکمرانی رسانه و اخلاق کسب و کار پرداخته شد. جلسه پنجم نسبت دولت مدرن با حکمرانی مردمی از دیدگاه قرآن به نقد گذاشته و خوانش‌های متفاوت از آن بیان گردید. در نشست ششم با بررسی دو مورد از افکارسنجی‌های حوزه فرهنگ و حجاب و نسبت آن با باورهای مذهبی مردم، از بعد فرهنگی به سیاستگذاری دینی پرداخته شده است.
اینک در جلسه پیش روی دین و اداره که با همکاری دو مجوعه شاخص در عرصه سیاستگذاری برگزار می‌شود، سعی خواهد شد از دیدگاه‌های نو به مسئله شناسی دینی بپردازیم و یکی از بحث برانگیز ترین سیاست‌های سال‌های اخیر کشور در حوزه بانکی را از منظر دینی مورد نقدر قرار دهیم.

مدعوین

با حضور حجت الاسلام محمدی؛ رئیس موسسه معنا

«بحرانی به نام «مسئله شناسی» در مناسبات نهاد حاکمیت با نهادهای علمی»

 

با حضور جناب آقای عیوضی؛ مدیر شبکه کانون تفکر ایران (ایتان)

«چالش ها و فرصت های قانون چک از منظر دینی»

 

زمان

سه شنبه 25 بهمن ساعت 17

مکان

تهران، خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک۲، اندیشکده حکمرانی شریف؛ سالن دکتر روستا آزاد

لینک شرکت مجازی جلسه

برای حضور مجازی در جلسه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

لینک شرکت مجازی در جلسه

فرم ثبت‌نام حضوری