بازیگران دانشی جدید در عرصه دیپلماسی
The new Knowledge Actors in Diplomacy

بازیگران دانشی جدید در عرصه دیپلماسی

بين الملل , اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : بین الملل
تاریخ رویداد 15 آذر 1401
متن خبر

#گفتگوهای_بین_المللی

🔶️ گفتگوهای بین‌المللی حکمرانی
نشست نهم

🔷️ موضوع: بازیگران دانشی جدید در عرصه دیپلماسی

👤 ارائه‌کننده: پروفسور دایان استون
استاد دانشکده حکمرانی فراملی و
مسئول سیاست جهانی در مؤسسه دانشگاه اروپایی
معاون انجمن بین المللی سیاستگذاری عمومی
ریاست سابق دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه مرکزی اروپا
استاد محوری مؤسسه حکمرانی و تحلیل سیاستی دانشگاه کانبرا
استاد پیشین علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه وارویک

👤 مدیر نشست: آقای مجید افشانی
مدیر گروه بین الملل اندیشکده حکمرانی شریف

⏱ زمان: سه شنبه 15 آذرماه ساعت 15:30

🔻 لینک شرکت در جلسه :
https://vc.sharif.edu/ch/governance

🔻جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:
https://forms.gle/dJUntenSCR7XR5c1A