بازدید نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان از اندیشکده حکمرانی شریف

بازدید نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان از اندیشکده حکمرانی شریف

بين الملل , اخبار و رويدادها

درباره رويداد


هیأتی متشکل از نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان و برخی از اساتید و پژوهشگران افغانستان ظهر روز یکشنبه 9 بهمن ماه از اندیشکده حکمرانی شریف بازدید کردند.این دیدار در راستای فعالیت های دیپلماسی نخبگانی اندیشکده حکمرانی شریف با مراکز علمی کشورهای اسلامی و منطقه صورت می گیرد و بر اساس آن تلاش می شود با ایجاد ارتباطات با نخبگان افغانستان، ارتباطات تحکیم شود.گفتنی است این دیدار در راستای توسعه فعالیت های منطقه ای اندیشکده حکمرانی شریف در کنار فعالیت های بین المللی نظیر شرکت در کنفرانس های بین المللی مانند Internet Governance Forum و Global Design Network انجام می شود.
 

گزارش تصویری