اهمیت شرکت در دوره | سرفصل های آموزشی-مهارتی کمک کننده دوره به متقاضیان

اهمیت شرکت در دوره | سرفصل های آموزشی-مهارتی کمک کننده دوره به متقاضیان

آکادمی انتخابات شریف

حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان سیاست‌پژوهی#آکادمی_انتخابات_شریف

❓️اهمیت شرکت در دوره؟
❓️سرفصل های آموزشی-مهارتی کمک کننده دوره به متقاضیان؟

? پاسخ این سوالات در تصویر زیر موجود است

 

⏱ زمان برگزاری: مردادماه ۱۴۰۲

?جهت ثبت اطلاعات، به لینک ثبت‌نام زیر مراجعه کنید:

?https://gptt.porsline.ir/s/Sharif-Electoral-Academy