اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات وزارت خارجه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات وزارت خارجه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

اخبار و رويدادها

متن خبر

#خبر

📢 *اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات وزارت خارجه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند*

▫️به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، *تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی* میان اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه توسط دکتر سید محمد صادق امامیان هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف و دکتر شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه اسفند ماه 1401 به امضا رسید.

▫️در نشست مشترک میان اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات وزارت‌خارجه موضوع همکاری دوجانبه مطابق مفاد تفاهم نامه مذکور با توجه به ظرفیت های موجود و سوابق همکاری‌های مشترک مورد توافق قرار گرفت.

گزارش تصویری