الف تا ی تنظیم‌گری آموزش

الف تا ی تنظیم‌گری آموزش

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
تاریخ رویداد 13 دی 1402توضیحات


حکمرانی در عمل121

باشگاه تنظیم‌گران ایران اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌کند

 الف تا ی تنظیم‌گری آموزش
_تنظیم‌گری آموزش در ایران: راهکار عبور از دوگانۀ تصدی‌گری-حکمرانی‌زدایی_

 محورهای این نشست
1️⃣ مشکلات موجود تصدی‌گری در نظام حکمرانی آموزش و پرورش چیست؟
2️⃣ آیا اساساََ تنظیم‌گری برای آموزش و پرورش ایران مطلوب است؟
3️⃣ ابعاد مختلف، زمینه‌ها و الزامات اجرایی تنظیم‌گری در آموزش و پرورش ایران چه مواردی است؟
4️⃣ موانع تحقق و پیامدهای مثبت و منفی تحقق تنظیم‌گری در این عرصه چیست؟
5️⃣ چگونه تنظیم‌گری در این عرصه به حکمرانی‌زدایی منجر نخواهد شد؟

با حضور


سرکار خانم رضوان حکیم‌زاده ، دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
جناب آقای غلامرضا سلیمی ، معاون ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
جناب آقای عباس عباسپور ، استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبا

دبیر نشست

مهدی رضایی ، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

زمان

چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲؛ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان

اندیشکده حکمرانی شریف، سالن مرحوم دکتر روستاآزاد

لینک ثبت‌نام

ثبت نام در:
https://gptt.ir/form/17