نوشته‌ها

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سومین همایش بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی سنگاپور برگزار شد.

انجمن بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی (The International Public Policy Association) و مدرسه سیاست‌گذاری عمومی لی کوان یو (The Lee Kuan Yew School of Public Policy)، کنفرانس بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی (International conference on Public Policy) را از روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن تا جمعه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ (۷ تیرماه الی ۹ تیرماه ۱۳۹۶) برگزار کردند.

این کنفرانس بزرگ‌ترین رویداد در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است که بیش از ۱۳۰۰ پژوهشگر و فعال حوزه سیاست‌گذاری، از بیش از ۸۰ کشور، درباره پژوهش‌ها و یافته‌های خود در این حوزه بحث می‌کنند.

همایش امسال در ۲۰ نشست موضوعی و تخصصی برگزار گردید که عناوین و شرح این پنل از این لینک قابل‌دسترسی است.

http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore-2017/panel-list/7

T01 – Policy Process Theories

T02 – Comparative Public Policy sponsored by Journal of Comparative Policy Analysis

T03 – Policy and Politics sponsored by Policy & Politics Journal

T04 – Problems and Agenda Setting

T05 – Policy Formulation, Administration and Policymakers

T06 – Policy Implementation

T07 – Policy Design, Policy Analysis, Expertise and Evaluation

T08 – Policy Discourse and Critical Policy Research

T09 – Governance, Policy networks and Multi-level Governance

T10 – Methodologies

T11 – Pedagogy

T12 – Policy, Business and Interest Groups

T13 – Gender, Diversity and Public Policy

T14 – Science, Internet and Technology Policy

T15 – Democracy, Political Regime and Policy Process

T16 – Sustainable Development and Policy

T17 – Sectorial Policy Topics

T17a – Sectorial Policy – Health

T17b – Sectorial Policy – Economics

T17c – Sectorial Policy – Environment

T18 – Others

T20 – Pre Conference

در این همایش از طرف اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف دکتر امامیان، دکتر حمیدی و دکتر ملکی شرکت داشتند و مقالات خود را ارائه نمودند.

عناوین مقالات ارائه‌شده به شرح زیر می‌باشد:

– Yazdi, N., Maleki, A., 2017. Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions. In Panel: S&T Policy and Evaluation. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

– Yazdi, N., Emamian, S. M. S., Maleki, A., 2017. The UK Electricity Policy Mix in Flux: Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. In Panel: Designing Policy Mixes for Sustainable Socio-technical Transitions. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

– Noori, J., Yazdi, N., Mohsennia, S., Maleki, A., 2017. How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed World Could Inform Technology Transfer in Developing Countries. In Panel: Innovation, Governance and Reform: Lessons from the Developing World. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

آدرس سایت همایش:

http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore-2017/7

57bec122f16e5