نظام حکمرانی

معرفی

نظام حکمرانی
Governance System Research Team (GSRT)
گروه «نظام حکمرانی» اندیشکده حکمرانی شریف، به توصیف، تحلیل و تجویز سیاستی از منظر دانش و الگوهای نوین حکمرانی می‌پردازد و حل مهم‌ترین مسائل ساختاری و کارکردی نظام حکمرانی کشور را هدف اصلی خود می‌داند. فعالیت‌های گذشته گروه شامل ارائه:
  • چارچوب حکمرانی چندسطحی ج.ا. ایران،
  • اصلاح ساختار نهادهای فراقوه‌ای،
  • بازسازی نظام مشاوره سیاستی،
  • و طراحی نظام ملی تنظیم گری است.
از مهمترین مسائل پیش‌روی گروه می‌توان به:
  • توسعه شاخص ظرفیت حکمرانی،
  • چارچوب نظام مشاوره سیاستی حوزوی،
  • بازتعریف تعادل بهینه جایگاه‌های سیاسی و ساختارهای تخصصی،
  • و ... اشاره کرد.
برای اثربخشی بهتر، در کنار انتشار آثار علمی، ارتباط و همکاری با نهادهای رسمی کشور (دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی، شورای نگهبان، دفتر هیأت دولت و ...) و نیز ارائه مقالات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر بین‌المللی از جمله فعالیت‌های این گروه است.