مدیران

حمزه امیری

حمزه امیری

مدیراندیشکده

سیاست پژوهان

مشاوران

ستاد

امیر حسین عباسپور

امیر حسین عباسپور

مسئول اجرایی باشگاه سیاست پژوهی

مدیر گروه

مهدی  زینالو

مهدی زینالو

مدیر گروه پارلمان

عمادالدین  پاینده

عمادالدین پاینده

مدیر گروه حکمرانی عصر دیجیتال

روح‌الله هنرور

روح‌الله هنرور

مدیر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

سید مرتضی حسنی

سید مرتضی حسنی

مدیر گروه نظام حکمرانی

مرتضی زمانیان

مرتضی زمانیان

مدیر گروه سیاست گذاری اقتصادی

مهدی زینالو

مهدی زینالو

مدیر گروه مطالعات پارلمان

محمدحسین خلیلی

محمدحسین خلیلی

مدیر گروه حکمرانی رسانه و ارتباطات

امیراحمد ذوالفقاری

امیراحمد ذوالفقاری

مدیرگروه تنظیم‌گری

تحلیلگر ارشد

مژده  ناطقی

مژده ناطقی

پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

خانم مژده ناطقی از مهر ماه 1399به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است. وی در سال 1387 کارشناسی خود در رشته مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناسی ارشد را در همان رشته از دانشگاه امیرکبیر در سال 1392 اخذ کرده است. ایشان در حال حاضر در مقطع دکتری و در رشته مدیریت دولتی و گرایش خط مشی گذاری عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل هستند.

عاطفه مرادی اسلامی

عاطفه مرادی اسلامی

پژوشگر گروه مطالعات پارلمان

محمدمهدی جعفریان

محمدمهدی جعفریان

تحلیلگر ارشد

محمد حسین  مومنی راد

محمد حسین مومنی راد

تحلیلگر ارشد

تحلیلگر

محدثه  سروش بیگدلی

محدثه سروش بیگدلی

پژوهشگر گروه مطالعات پارلمان

حسن اعمایی

حسن اعمایی

پژوهشگر گروه مطالعات پالمان

محمد حسین اعلمی

محمد حسین اعلمی

پژوهشگر گروه مطالعات پارلمان

زهرا بیدار

زهرا بیدار

پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

خانم زهرا بیدار در سال 1390 کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد را در رشته حقوق عمومی دانشگاه مازندران در سال 1394 اخذ کرده است. ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشته حقوق عمومی در دانشگاه قم هستند.

غزاله  چیت‌ساز

غزاله چیت‌ساز

مسئول اجرایی و پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

خانم غزاله چیت‌ساز از سال 1400 به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است. وی در سال 1392 کارشناسی خود در رشته مدیریت دولتی را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1397 اخذ کرده است.

الهه فرمد

الهه فرمد

پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

خانم الهه فرمد از شهریور ماه 1399به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است. وی در سال 1392 کارشناسی خود در رشته مهندسی نرم افزار را از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1397 اخذ کرده است.

ناصر مهدیه

ناصر مهدیه

تحلیلگر

حامد یکتا

حامد یکتا

تحلیلگر

باران باقری

باران باقری

تحلیلگر

رضا  قاسمی پور

رضا قاسمی پور

تحلیلگر

حمید عزیزیان

حمید عزیزیان

تحلیلگر

موسسین

کمیته علمی