گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

سیاست گذاری اقتصاد

سیاست گذاری اقتصاد

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد. این گروه که از ابتدای تاسیس اندیشکده در سال ۱۳۹۴ ،فعالیت خود را آغاز کرده، با استفاده از تحلیل های مبتنی بر داده های موجود در کشور، انجام مشاهدات میدانی و تکیه بر تجربه کشورهای مختلف، به دنبال پاسخ برای حل معضلات مزمن اقتصاد کشور در حوزه های مختلف از جمله نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام بودجه ریزی کشور بوده است. به علاوه با ایجاد ارتباط مستمر با بازیگران تاثیرگذار در عرصه سیاست گذاری اقتصادی، از جمله کمیسیون ها و نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد سعی کرده تا اثرگذاری مثبتی در فضای اقتصاد کشور داشته باشد. مشارکت در تدوین و تصویب لایحه های سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده که میتواند باعث تغییر پارادایم در نظام مالیات ستانی کشور شود، مشارکت در تدوین طرح بانکداری و طرح قانون بانک مرکزی، مشارکت در طرح اصلاح ساختار بودجه، همچنین مشارکت در اصالح مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ که به انحصار زدایی از فضای کسب و کار و پیشنهاد و همکاری در طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانواده کمک شایانی می کند، از جمله فعالیتهای این گروه از زمان تشکیل آن تاکنون است.