درباره خبرنامه

شماره دوازدهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

لینک دریافت خبرنامه

برای دریافت خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

خبرنامه