ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان

ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان


آنچه در این شماره می‌خوانیم:
✍️مجلس در ایران،آنچه در سده اخیر گذشت 
✍️نظام انتخابات مجلس، زمین بازی نمایندگان 
✍️حرکت در مسیر متمرکز سازی نظام بودجه ریزی،رویکرد تفویضی یا رویکرد قراردادی؟
✍️ در گفتگو با مستشار هیات اول دیوان محاسبات مطرح شد: دیوان محاسبات،ظرفیتی مهجور در رسیدگی به تخلفات مالی حوزه های انتخابیه
✍️معرفی مقاله ای مفصل با موضوع نقش ساختارها در کارکرد نمایندگی از جاناتان.اس.گلد حقوقدان آمریکایی 
✍️ مجلس و ظرفیت گفتگوی نهادی با شهروندان؛معرفی مجمع دایمی مشورتی شهروندان در مجلس بلژیک 
✍️انتخابات اخیر مجلس ملی فرانسه و چالش همزیستی سیاسی 
درگاه دریافت نظرات مخاطبان ارجمند: 
https://forms.gle/c1Lxh99KZ6WKyd63A


علاقه مندان برای مطالعه این شماره از ماهنامه میتوانند اینجا کلیک نمایند.