سیزدهمین شماره از ماهنامه مطالعات دولت

سیزدهمین شماره از ماهنامه مطالعات دولت

شماره 13 ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.
 

در این شماره از ماهنامه میتوانید موارد زیر را مطالعه نمایید:

  • سرمقاله: مسئله فرهنگ در بخش عمومی، سازمانی نیست
  • الگوی حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ امتناع کارآمدی و نظارتپذیری
  • ضرورت توافق بر سر یک نظریه مبنایی برای نظام اداری کشور
  • گزارش نشست تخصصی: غایت حقوق استخدامی، ارائه خدمات عمومی است نه اشتغالزایی
  • اخبار نظام اداری

علاقه مندان برای مطالعه این شماره از ماهنامه میتوانند اینجا کلیک نمایند.