شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار همراه با یک پرونده ویژه منتشر شد.

در این شماره از تنظیم گفتار به موضوعات زیر پرداخته‌ شده است:

  1. بیش از یک دهه فراز و نشیب تنظیم‌گری رقابت در ایران
  2. خاستگاه تنظیم‌گری
  3. ضرورت یا عدم ضرورت تنظیم‌گری
  4.  معماری نهادی مطلوب تنظیم‌گر؛ کلید تنظیم‌گری مطلوب

در پرونده ویژه این شماره به موضوع «تنظیم‌گری رقابت» پرداخته شده است و میتوانید مطالب زیر را در این شماره مطالعه نمایید:

  1. تاریخچه توسعه سیاست‌های رقابت در جهان
  2. شورای رقابت، بازیگری تنها در مقابله با انحصار
  3. تجربه تنظیم‌گری شورای رقابت در عمل(از خودرو تا داروخانه)
  4. معماری نهادی نظام تنظیم‌گری: طراحی نسبت شورای رقابت با تنظیم‌گران بخشی

علاقه مندان میتوانند این شماره از نشریه تنظیم گفتار را اینجا دانلود نمایند.