سالنامه 1400 منتشر شد؛ مروری بر فعالیت های اندیشکده حکمرانی شریف

سالنامه 1400 منتشر شد؛ مروری بر فعالیت های اندیشکده حکمرانی شریف

سالنامه 1400 اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد. در این سالنامه به مرور فعالیت های اندیشکده حکمرانی شریف طی سال 1400 پرداخته ایم.

علاقه مندان میتوانند این سالنامه را از لینک های زیر دانلود کنند.

خلاصه عملکرد

گزارش کامل