شماره 12 ماهنامه «مطالعات دولت

شماره 12 ماهنامه «مطالعات دولت

شماره 12 ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

در این شماره از ماهنامه میتوانید موارد زیر را مطالعه نمایید:

  1. تحول در تصویر کادر اداری؛ بروکرات به منزله بسیج کننده نیروی تخصصی
  2. تاملی بر ماهیت و جایگاه شوراهای اسلامی در حکمرانی کشور
  3. معرفی کتاب «نظم و زوال سیاسی»
  4. گزارش نشست «تحول در شهرداری؛ مسایل و چالش ها»
  5. اخبار نظام اداری

علاقه مندان برای مطالعه این شماره از ماهنامه میتوانند ایجا کلیک نمایند.