• مدیر سایت مدیر سایت
  • 09 بهمن 1397

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

  • 09 بهمن 1397
گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, حکمرانی در عمل, حکمرانی در عمل گزارش, حکمرانی نفت و گاز, رویدادها