جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

  • 05 اردیبهشت 1395
جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, در فرآیند سیاست‌گذاری, مشروعیت سیاسی, مطالعات سیاسی و بین‌الملل

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان 

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.

در ابتدا دکتر امامیان، مدیر اندیشکده به بیان تاریخچه و معرفی گروه‌ها و اهداف اندیشکده پرداختند. در ادامه جلسه آقای دکتر کدخدایی از راه‌اندازی چنین اندیشکده ای در دانشگاه‌ها استقبال کردند و به بیان تجربیات علمی و حاکمیتی خویش پرداختند و راهکارهایی عملی برای اثربخشی بیشتر سیاست‌های تدوین‌شده توسط اندیشکده در عرصه عمومی و عملی جامعه ارائه دادند.

در پایان ایشان از همکاری بیشتر با اندیشکده استقبال نمودند و قرار بر این شد تا بنا بر اقتضای پروژه‌های فعال در اندیکشده، جلسات مشاوره‌ای با ایشان هماهنگ گردد.