قاعده دوم: کمیابی و اقناع

  • 16 شهریور 1396
قاعده دوم: کمیابی و اقناع

بنابراین برای فروش تنها کافی نیست که منفعت‌هایی که آن کالا برای اشخاص دارد را بگویید، بلکه لازم است بگویید که این کالا چه موقعیت منحصربه‌فردی است، و اگر از این موقعیت استفاده نکنند، چه چیزهایی را از دست می‌دهند.

منبع

🔗http://declusteredmarketing.com/influence-part-2-how-to-use-scarcity-in-your-content-marketing-strategy