قاعده سوم: مرجع قدرت

  • 16 شهریور 1396
قاعده سوم: مرجع قدرت

 به‌عنوان‌مثال، اگر فیزیوتراپ‌ها گواهی تحصیلی خود را بر روی دیوار نصب کنند، می‌توانند بیماران بیشتری را متقاعد کنند که تمرینات پیشنهادی را انجام دهند. بنابراین محققان معتقدند قبل از این‌که بخواهید بر دیگران تأثیری بگذارید، لازم است به دیگران سیگنال‌هایی بدهید که شما یک متخصص و یک مرجع قدرت معتبر و خبره هستید.

نوشتهٔ زهرا موسوی

منبع

🔗http://www.directcreative.com/influence-and-persuasion-the-rule-of-authority-liking-and-scarcity.html

🔗https://www.influenceatwork.com/