قاعده پنجم: دوست داشتن

  • 16 شهریور 1396
قاعده پنجم: دوست داشتن

 

  1. آن‌هایی که با ما مشابهت‌هایی دارند.
  2. کسانی که از ما تعریف می‌کنند.
  3. کسانی که به‌واسطه اهداف مشترکمان با آن‌ها همکاری می‌کنیم.

ازآنجاکه ما تعاملات بسیاری داریم، به نظر می‌رسد این قاعده در مذاکره‌های آنلاین حائز اهمیت باشد.

در یک مطالعه در ارتباط با “مذاکره”، که بین دو گروه از دانشجویان MBA برگزارشده بود، به یک گروه گفته‌شده بود که: “زمان طلاست، یک‌راست بروید سر اصل مطلب”. ۵۵% افراد این گروه توانستند به توافق برسند. اما به گروه دیگر گفته‌شده بود که قبل از مذاکره، مشابهت‌های خود را با طرف مقابل به اشتراک بگذارند و سپس مذاکره کنند. در این گروه، ۹۰% افراد توانستند به توافق برسند.

بنابراین به نظر می‌رسد برای داشتن یک مذاکره بهتر لازم است ابتدا از جنبه‌های مشترک و تشابهات شروع کنید.

نوشتهٔ زهرا موسوی

منبع

🔗https://conversionxl.com/how-to-use-cialdinis-6-principles-of-persuasion-to-boost-conversions/

🔗https://www.influenceatwork.com/