قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل

  • 15 اردیبهشت 1401
قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای محمدمهدی حبیبی منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای  مجازی اختصاص دارد.

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل از طریق لینک زیر اقدام کنید.