قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل

  • 18 اسفند 1400
قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای سید مرتضی حسنی منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به مساله طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل را از طریق لینک زیر گوش کنید.