تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»

  • 18 بهمن 1400
تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»

آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامه‌ای از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین» تقدیر و تشکر کردند.