اندیشکده حکمرانی شریف منتشر کرد: ویژه نامه انتخابات و حکمرانی

  • 29 خرداد 1400
اندیشکده حکمرانی شریف منتشر کرد: ویژه نامه انتخابات و حکمرانی

 

اندیشکده حکمرانی شریف با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ویژه نامه ای با ۱۵ مقاله با موضوعات شورای نگهبان و تعارض نهادی، چالش های حکمرانی، سیاست گذاری، ساختار نهادی انتخابات و … منتشر کرد.

در این گزارش به درآمدی بر نقش لابی ها در فرآیند انتخابات، نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری از منظر حکمرانی تنظیم‌گرانه، نقش اندیشکده‌ها در نظارت و کنترل بر وعده‌های انتخاباتی و …پرداخته شده است.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل