• 01 مرداد 1399

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول ؟

  • 01 مرداد 1399
مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول ؟

 

گفتگوی زنده دکتر مرتضی زمانیان با بورسان با موضوع “مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول؟” در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹