روح‌الله هنرور

آقای روح‌الله هنرور از دی ماه 1397 به عنوان مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف فعالیت داشته اند.

وی در سال 1388 کارشناسی خود در رشته سیستم های اطلاعاتی و مدیریت را از دانشگاه لندن و کارشناسی ارشد را در رشته سیستم های اطلاعاتی و سازمان مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن در سال 1389اخذ کرده است. همچنین دکترای خود را در سال 1394 در رشته سیستم های اطلاعاتی مدر علوم اقتصادی و سیاسی لندن اخذ کردند.

از جمله سوابق فعالیت ایشان میتوان به 

  • عضویت هیات مدیره موسسه حامی علوم انسانی
  • مشاور طراحي چارچوب عملياتي «سامانه يكپارچه نرمافزارهاي آموزش و پرورش» (سينا) براي وزارت آموزش و پرورش
  • مشاور معاونت برنامه ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ساماندهي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي وزارت ICT .
  • مشاور پروژه تدوين شش دوره ميان رشته اي با محوريت فناوري اطلاعات، دانشكده پست و مخابرات (كارفرما: سازمان فناوري اطلاعات ايران)