مژده ناطقی

خانم مژده ناطقی از مهر ماه 1399به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است.

وی در سال 1387 کارشناسی خود در رشته مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناسی ارشد را در همان رشته از دانشگاه امیرکبیر در سال 1392 اخذ کرده است. ایشان در حال حاضر در مقطع دکتری و در رشته مدیریت دولتی و گرایش خط مشی گذاری عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل هستند.

از جمله سوابق فعالیت ایشان میتوان به 

  • مشاور طرح توسعه فناوری تعمیرات و نگهداری در صنعت انتقال نیرو پژوهشگاه نیرو
  • کارشناس طرح بررسی مدل های نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و چالش ها و مالحظات پیاده سازی آنها در ایران در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
  • کارشناس طرح تدوی ن نقشه راه پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
  • کارشناس ارشد طرح ارزیابی تحلیلی بند چهارم سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و تبیین وضع موجود و مطلوب در حوزه محصولات زیستی و تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید
  • کارشناس ارشد طرح بازمعماری نظام حکمرانی بخش دریایی کشور (کارفرما: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری) اشاره نمود.