غزاله چیت‌ساز

خانم غزاله چیت‌ساز از سال 1400 به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است.

وی در سال 1392 کارشناسی خود در رشته مدیریت دولتی را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1397 اخذ کرده است.

از جمله سوابق فعالیت ایشان میتوان به 

  • کارشناس کمیته شفافیت و شهر هوشمند
  • همکار پروژه رصد شفافیت شهرداریها و شوراهای کشور- کمیته شفافیت و شهر هوشمند اشاره نمود.