محمدیاسین فتحی

آقای محمدیاسین فتحی از فروردین ماه 1400 به جمع فعالین اندیشکده حکمرانی شریف پیوسته است.

وی در سال 1395 کارشناسی خود در رشته مهندسی برق  و کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی در سال 1399 اخذ کرده است. 

از جمله سوابق فعالیت ایشان میتوان به 

  • مسئول تدوین دستورالعمل تنظیم‌گری سوپر اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی برای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
  • مسئول طراحی مدل ارزیابی تخلفات رسانه‌های کاربرمحور برای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
  • مسئول طراحی و توسعه نظام ارزیابی و رتبه بندی رسانه های دیجیتال برای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اشاره نمود.