گروه تنظیم گری در برنامه های مهمی همچون اصلاح قانون خدمات کشوری، اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 فعالیت دارد

تنظیم گریگروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

حکمرانی ارتباطات و رسانه


گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

حکمرانی عصر دیجیتال

بلاگ ها

سیاست‌گذاری فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی

سیاست‌گذاری فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی

جهانی‌شدن، تضعیف حاکمیت‌های ملی، چاق شدن فضای مدنی و افزایش تعاملات فرهنگی منجر به دور شدن از جامعه منزوی شده است و فرهنگ بومی جوامع را با چالش روبرو کرده است. ازآنجاکه فضای مجازی چون تعاملی است، جذابیت بیشتری برای کاربران ایجاد کرده است و به ممزوج شدن کاربر و رسانه انجامیده است. درنتیجه، چالش‌های پیش روی فرهنگ بومی را تشدید کرده است.

  • 17 تیر 1395

انتشارات

 جمع سپاری و پایداری شهری

جمع سپاری و پایداری شهری

در چند دهه اخیر دانشمندان توجه ویژه ای به بررسی ابتکارت خالقانه مرتبط با پایداری شهری کرده اند. در همین زمان ورود تکنولوژی های وب 0.0 و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند و اینترنت به نوبه خود منجر به تشدی جریانات حکمروایی پایین به باال و دموکراتیک شده و بدین ترتیب رویه های جمع سپاری به عنوان پاسخی مبتکرانه به برخی از مسائل موجود در حوزه پایداری شهری و با بهره گیری از ظرفیتهای به وجود آمده ناشی از پیشرفت تکنولوژی و علوم ارتباطی، وارد عرصه مدیریت شهرها گردید.

ستاد اندیشکده

رویداد ها

بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی رسانه ای کشور

بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی رسانه ای کشور

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که روزهای 8 و 9 تیرماه در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد 11 ساله شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.

  • 11 تیر 1401


انتشارات

توسعه، پس از تثبیت

توسعه، پس از تثبیت

اکنون با گذشت نیم دهه از فعالیتهای اندیشکده حکمرانی، دانش و بینشی حاصل شده است بسیار گرانبها. دانشی که از دل دانشگاه و مطالعات تخصصی حوزه های متنوع از سیاستگذاری و سیاستپژوهی برآمده و بینشی که از کاربست این دانش در میدان عمل و در مواجهه با مسائل پیچیده اجرایی در نهادهای مختلف تصمیم ساز به دست آمده است.

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

مدیر اندیشکده

بلاگ ها

رئیس سابق دانشگاه شریف، رئیس اندیشکده حکمرانی شد

رئیس سابق دانشگاه شریف، رئیس اندیشکده حکمرانی شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، مراسم تکریم مدیر سابق اندیشکده حکمرانی شریف دکتر حمزه امیری و معارفه رئیس و مدیر جدید اندیشکده دکتر رضا روستاآزاد و علی سعد با حضور روسای سابق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

  • 04 تیر 1401

مطالعات پارلمان

رویداد ها

نخستین کنفرانس مطالعات پارلمان و حکمرانی

نخستین کنفرانس مطالعات پارلمان و حکمرانی

نخستین کنفرانس مطالعات پارلمان و حکمرانی توسط مرکز مطالعات پارلمان با همکاری باشگاه سیاست پژوهی برگزار می‌شود.

  • 20 بهمن 1400

بلاگ ها

مجموعه مطالعات تطبیقی نقش نهادهای نظامی در اقتصاد: چین، پاکستان، روسیه و ...

مجموعه مطالعات تطبیقی نقش نهادهای نظامی در اقتصاد: چین، پاکستان، روسیه و ...

این مجموعه مشتمل بر گزارشهای نسبتا کوتاهی از نقش نهادهای نظامی در کشورهای مختلف است. علل و دلایل فعالیت اقتصادی ارتش و نیروهای نظامی، ابعاد مثبت و منفی فعالیت ارتش و نیروهای نظامی در اقتصاد، الگوی فعالیت اقتصادی این نهادها، نقش فعالیت اقتصادی این نهادها در عملکرد اقتصادی هر کشور و … مهمترین محورهایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون گزارش کشورهای چین، پاکستان و روسیه آماده شده است و تهیه گزارشهایی برای کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و … در دست اقدام است.

  • 30 بهمن 1394

انتشارات

 فراز و فرود بودجه 1400

فراز و فرود بودجه 1400

لایحه ی بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور اگرچه شاید جز چند صباحی مورد توجه کارشناسان و مردم نباشد اما سکان دار حرکت تمام دستگاهها است و تاثیرات شگرفی بر مسیر حرکت کشور دارد. فرآیند بودجه ریزی و تصویبش از جمله موضوعات گسترده و پیچیدهای است که برای تحلیل آن نیاز به ورود متخصصین از حوزههای متفاوت است.

مطالعات دولت و بخش عمومی

رویداد ها

حکمرانی در عمل (85)

حکمرانی در عمل (85)

چالش های اعمال حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر

  • 09 بهمن 1400

بلاگ ها

شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

دکتر روح الله هنرور مدیر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی و سردبیر ماهنامه ، ابتدا در یادداشتی کوتاه از اهم فعالیت های گروه در ماه‌های پر رفت و آمد بهمن و اسفند می گوید و همچنین چشم‌اندازی از فعالیت‌های آینده گروه ارائه می دهد و سپس در یادداشتی تخصصی به تغییر و تحولات سازمان و نیروی انسانی سنتی دولت انگلستان می‌پردازد.

  • 30 اسفند 1399

انتشارات

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

ا اســـتقرار دولت ســـیزدهم و انتصاب رئیس جدید ســـازمان اداری و اســـتخدامی، این ســـازمان که مهمترین متولـــی اصالح نظام اداری کشـــور اســـت دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده اســـت.

نظام حکمرانی

رویداد ها

سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» با موضوع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» با موضوع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در سلسله نشست های «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» به بررسی نهادهای مشاوره سیاستی در ایران پرداخته می‌شود. در سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

  • 19 دی 1400

بلاگ ها

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

چرخه‌های منافع شکل‌گرفته پیرامون سیاست، قوانین، مقررات و سنت‌های سیاستی نهادینه‌شده، انتظارات سیاسی - اجتماعی تثبیت‌کننده‌ سیاست مذکور و نهایتا شبکه بازیگران و نهادهایی که درکنار هم یک حوزه و زیرنظام سیاستی را شکل می‌دهند، در یک هم‌افزایی پیچیده هزینه‌ تغییرات سیاستی را افزایش می‌دهند.

  • 03 بهمن 1400

انتشارات

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار همراه با یک پرونده ویژه منتشر شد.