مطالعات دولت و بخش عمومی

رویداد ها

حکمرانی در عمل (85)

حکمرانی در عمل (85)

چالش های اعمال حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر

  • 09 بهمن 1400

بلاگ ها

شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

دکتر روح الله هنرور مدیر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی و سردبیر ماهنامه ، ابتدا در یادداشتی کوتاه از اهم فعالیت های گروه در ماه‌های پر رفت و آمد بهمن و اسفند می گوید و همچنین چشم‌اندازی از فعالیت‌های آینده گروه ارائه می دهد و سپس در یادداشتی تخصصی به تغییر و تحولات سازمان و نیروی انسانی سنتی دولت انگلستان می‌پردازد.

بودجه مستقل یا درآمدزایی؟ چالشهای تامین مالی پایدار امنیت

بودجه مستقل یا درآمدزایی؟ چالشهای تامین مالی پایدار امنیت

یکی از موضوعات بین رشته ای که اخیرا مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته است “اقتصاد امنیت ملی” می‌باشد[۱]. امنیت ملی مستعد تعاریف متنوعی است که طیفی از تعاریف مشتمل بر رویکرد حداقلی (مفهوم فیزیکی و سخت امنیت ملی) و رویکرد حداکثری (مفهوم نرم و سخت امنیت ملی) را در دو سر طیف شامل می‌شود.

تأثیرات برجام در عرفی شدن ایران

تأثیرات برجام در عرفی شدن ایران

توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین نیز با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» (به انگلیسی: Joint Comprehensive Plan of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.


انتشارات

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

ا اســـتقرار دولت ســـیزدهم و انتصاب رئیس جدید ســـازمان اداری و اســـتخدامی، این ســـازمان که مهمترین متولـــی اصالح نظام اداری کشـــور اســـت دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده اســـت.

شماره دوم ماهنامه مطالعات دولت

شماره دوم ماهنامه مطالعات دولت

شماره دوم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

 مرکز مطالعات پارلمان منتشر کرد: گزارش ارزیابی شش ماهه اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

مرکز مطالعات پارلمان منتشر کرد: گزارش ارزیابی شش ماهه اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

مرکز مطالعات پارلمان منتشر کرد: گزارش ارزیابی شش ماهه اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

 شماره پنجم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد

شماره پنجم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد

شماره پنجم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد

 شماره ششم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره ششم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره ششم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

 شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره نهم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره 12 ماهنامه «مطالعات دولت

شماره 12 ماهنامه «مطالعات دولت

دوازدهمین ماهنامه «مطالعات دولت» منتشر شد.