مدیر اندیشکده

بلاگ ها

رئیس سابق دانشگاه شریف، رئیس اندیشکده حکمرانی شد

رئیس سابق دانشگاه شریف، رئیس اندیشکده حکمرانی شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، مراسم تکریم مدیر سابق اندیشکده حکمرانی شریف دکتر حمزه امیری و معارفه رئیس و مدیر جدید اندیشکده دکتر رضا روستاآزاد و علی سعد با حضور روسای سابق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.