نظام حکمرانی

رویداد ها

سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» با موضوع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» با موضوع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در سلسله نشست های «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» به بررسی نهادهای مشاوره سیاستی در ایران پرداخته می‌شود. در سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

  • 19 دی 1400

بلاگ ها

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

چرخه‌های منافع شکل‌گرفته پیرامون سیاست، قوانین، مقررات و سنت‌های سیاستی نهادینه‌شده، انتظارات سیاسی - اجتماعی تثبیت‌کننده‌ سیاست مذکور و نهایتا شبکه بازیگران و نهادهایی که درکنار هم یک حوزه و زیرنظام سیاستی را شکل می‌دهند، در یک هم‌افزایی پیچیده هزینه‌ تغییرات سیاستی را افزایش می‌دهند.

هشتادوپنجمین نشست حکمرانی در عمل

هشتادوپنجمین نشست حکمرانی در عمل

هشتادوپنجمین نشست حکمرانی در عمل با موضوع: «چالش¬های اعمال حاکمیت قانون در وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر»

گزارش دومین نشست گفتوگوهای بین المللی حکمرانی

گزارش دومین نشست گفتوگوهای بین المللی حکمرانی

گفتگوهای حکمرانی بستری بین‌المللی برای تبادل نظر و تجربیات در این زمینه است. در این جلسات اساتید و پژوهشگران جدیدترین مقالات علمی خود را ارائه می‌کنند و به سؤالات علاقمندان پاسخ می‌دهند.

گزارش رویداد «تحول در شهرداری تهران»

گزارش رویداد «تحول در شهرداری تهران»

گزارش رویداد «تحول در شهرداری تهران» منتشر شد.


انتشارات

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار منتشر شد.

شماره هشتم نشریه تنظیم گفتار همراه با یک پرونده ویژه منتشر شد.