تفحص: گزارش ارزیابی شش ماهه اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

در نخستین مرحله انتخابات مجلس یازدهم که دوم اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، ۲۷۹نماینده به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. تکلیف ۱۰کرسی باقیمانده در حوزه های انتخابیه «زنجان»، «بیجار»، «لنجان»، «دهلران، درهشهر و آبدانان»، «سمیرم»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «اسلام آباد غرب و داالهو»، «کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان»، «کرمانشاه»، «اهواز، باوی حمیدیه و کارون» انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور دوم مشخص شد. انتخابات دور دوم در حوزه های باقیمانده، شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد اما برای تکمیل شدن ۲۹۰ نماینده یازدهمین دوره مجلس باید تا انتخابات میان دوره ای سال ۱۴۰۰ صبر کرد. در انتخابات شهریور ۱۳۹۹ ،که قرار بود در ۱۱حوزه انتخابیه، انتخابات برگزار شود نیز به دلیل رد صالحیت یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه میانه، انتخابات در این شهر برگزار نشد و انتخاب یکی از نمایندگان این شهر به انتخابات میان دورهای سال ۱۴۰۰ موکول شد.
لازم به ذکر است که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون سه تن از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر منتخب تهران، محمدعلی رمضانی دستک منتخب آستانه اشرفیه و عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به علت کرونا درگذشتند و غالم رضا تاجرگردون منتخب مردم گچساران به دلیل رد اعتبارنامه و سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان به دلیل ابطال مدرک تحصیلی از پوشیدن ردای نمایندگی مجلس یازدهم جا ماندند. بنابراین انتخاب نمایندگان جایگزین برای آنها نیز در انتخابات میان دورهای سال ۱۴۰۰ انجام خواهدشد.
بنابراین مجلس یازدهم باید تا نیمه سال آینده کار خود را با ۲۸۴ نماینده مجلس ادامه دهد. با توجه به گشایش مجلس جدید در اوایل خرداد۹۹ ،شناخت ویژگی های منتخبان جدید موضوعی مهم است که در متن حاضر به آن پرداخته شده است.