انحصار در بورس برای سودده نشان دادن آن / انحصار دست دولت باشد بهتر از بخش خصوصی منفعت‌طلب است

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید