حضور آقای دکتر ذوالفقاری در برنامه شهربرگ شبکه پنج با موضوع انحصار در صدور مجوز کسب و کار

=۹۳۹۷۸۶۶۴۲۱۴&data[responsive]=yes”>

‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k4s74msq’ custom_class=”]