علل عدم موفقیت در تسهیل فرآیند صدور مجوز

برنامه اکو گپ که توسط تلویزیون اینترنتی اکو ایران (وابسته به روزنامه دنیای اقتصاد) تهیه و پخش می‌گردد، در تاریخ ششم اسفند۹۸ به موضوع مجوزهای کسب و کار اختصاص داشت و با حضور دکتر امیراحمد ذوالفقاری (عضو گروه اقتصاد اندیشکده) و نیز علی فیروزی (رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) به این موضوع پرداخت. دکتر ذوالفقاری در این برنامه مباحثی در خصوص ریشه‌های وجود انحصار در فضای کسب و کار کشور و راهکارهای اصلاح آن مطرح کرد.