جلسه سوم بررسی پیش نویش برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

طرح و تشریح مسئله:

با توجه به رسالت اندیشکده حکمرانی شریف مبنی بر نقش‌آفرینی در فرآیند تصوبب مقررات و همچنین به منظور تعمیق ارتباطات با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، سومین جلسه از نشست‌های تخصصی بررسی پیش‌نویس این برنامه در تاریخ ۸ مردادماه در اندیشکده برگزار شد.

سؤالات محوری جلسه:

نقاط ضعف پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، چیست؟

به منظور تکمیل و اصلاح پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، چه پیشنهادات و نکات اصلاح می‌توان ارائه داد؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسات پیشین بررسی این پیش‌نویس، کلیات و سه راهبرد اول برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بودند. از این رو، در جلسه سوم و آخر بررسی پیش‌نویس برنامه، آقای دکتر آقازاده، مسئول تدوین پیش‌نویس برنامه در سازمان اداری استخدامی کشور، ابتدا به طرح توضیحات مقدماتی پیرامون هر یک از راهبردهای برنامه ‌پرداخته و سپس کارشناسان و صاحب‌نظران به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در ارتباط با آن راهبرد ‌پرداختند. در این جلسه هفت راهبرد باقی‌مانده از راهبردهای ده گانه این برنامه، به شرح زیر، مورد بررسی و هم اندیشی قرارگرفت.

۱٫  ارتقاء شفافیت و پاسخ‌گویی و مدیریت تعارض منافع در نظام اداری؛

۲٫  افزایش هم‌افزایی و تقویت نقش مردم، سازمان‌های مردم نهاد، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در امر ارتقاء  سلامت و مقابله با فساد اداری؛

۳٫  ارتقا فرهنگ عمومی در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد و تقویت قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری همگانی با استفاده از آموزه‌های دینی و ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی؛

۴٫ تقویت و روزآمد نمودن سازوکارهای نظارتی و مقابله‌ای؛

۵٫ تقویت رویکرد علم محور و بهره‌گیری از تجارب موفق کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری؛

۶٫ تقویت و ارتقاء فرآیند شایسته‌گزینی، شایسته‌سالاری و ارتقاء کارآمدی نظام جبران خدمت در مراحل مختلف استخدام و بکارگیری افراد؛

۷٫ استقرار نظام سنجش مستمر سلامت و فساد اداری در کشور.

بر اساس مباحث مطرح شده توسط شرکت کنندگان در جلسات، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ارائه شد که اعم آنها در محورهای ذیل قابل دسته بندی است.

۱٫ اصلاح چارچوب و مدل کلان حاکم بر برنامه متناسب با مدل‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲٫ اعمال تغییراتی در ساختار و معماری برنامه (از جمله حذف برخی موارد و گروه بندی دوباره برخی موارد دیگر)

۳٫ اصلاح موارد الزام آور برنامه با درنظر گرفتن ملاحظات حقوقی

در نهایت مقرر شد آقای آقازاده پس از  اعمال اصلاحات متن جدید پیش نویس را با اعضای جلسه به اشتراک بگذارند.

معرفی مهمان:

ایشان دکتری مدیریت دولتی بوده و کارشناس سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئول تدوین  پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری در این سازمان هستند.