شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران: نهادها و روندها

🔰شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران: نهادها و روندها

🔶 بدنه کارمندان دولت ایران در طول دو سده اخیر چگونه شکل گرفته است؟
🔶 چه نهادها، موسسات و گروههایی در این شکل گیری نقش داشته اند؟
🔶 این تحولات چه تاثیری بر وضع کنونی نظام اداری ایران داشته است؟
🔶 مقایسه نظام مستخدمین عمومی ایران با کشورهای دیگر چه آموزه هایی برای سیاستگذاری مسائل نظام اداری می تواند داشته باشد؟

سخنرانان:
👤پروفسور جاس رادسکلدرز | استاد تمام دانشگاه ایالتی اوهایو و سردبیر سابق ژورنال
Public Administration Review

👤دکتر روح الله هنرور | مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

👤آقای حسین ایمانی پژوهشگر حوزه نظام مستخدمین عمومی، مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

🕔 پنجشنبه ۲۳ بهمن، ساعت ۱۷:۳۰

👈لینک جلسه (اسکایپ):

https://join.skype.com/hYtGW6BVOJJH