مدیر اندیشکدهدکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دکتر مروی همزمان با راه اندازی اندیشکده همکاری خود را به عنوان مسئول گروه اقتصاد آغاز نمود. وی در تابستان ۹۳ پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری اقتصاد از دانشگاه باکنی، به کشور بازگشت و از آن زمان همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان مدیر پروژه تحلیل سیستمی نظام تجاری، همکاری با کارگروه پولی-بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمعبندی و اصلاح طرح یک فوریتی قانون عملیات بانکی بدون ربا و همکاری تمام وقت با پژوهشکده مطالعات فناوری به عنوان مدیر پروژه های "تبیین مبنا و سازوکارهای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد"، "تبیین مبنا، ابزار و سازوکارهای بهینه خلق پول" و "تبیین مبنا و راهکارهای استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی" را شروع نمود. دکتر مروی تحصیلات خود در مقطع دکتری را سال ۱۳۸۸ آغاز نمود و بخش عمده ای از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را به عنوان محقق میهمان در دانشگاههای ساینس پو پاریس (SciencesPo) و مدرسه اقتصادی پاریس (Paris School of Economics) گذراند. در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ وی موفق به کسب کمک هزینه تحقیقاتی از دانشگاه اکس-مارسی (Aix-Marseille University) شد. این کمک هزینه هر ساله به چهار نفر از دانشجویان سال آخر دوره دکتری از دانشگاههای اروپا تعلق می گیرد. طی دوران دکتری در این سه دانشگاه، عمده تمرکز دکتر مروی بر دو حوزه تحلیل انگیزشی در سازمانهای عمومی و تجارت بین الملل قرار گرفته بود. پیگیری مباحث مربوط به تامین مالی اسلامی نیز به صورت فوق برنامه در این دوره توسط وی انجام می شد.

 • فارغ التحصیل دکتری اقتصاد، دانشگاه باکنی ایتالیا
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تامین مالی اسلامی
 • اقتصاد اطلاعات
 • تحلیل انگیزه ها
 • اقتصاد سیاسی
 • تنظیمگری
 • اقتصاد بین الملل
 • بررسی وضعیت NGO ها در ایران، شواری عالی انقلاب فرهنگی، پاییز و زمستان ۱۳۸۴
 • بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب در ایران، شواری عالی انقلاب فرهنگی، پاییز و زمستان ۱۳۸۴
 • پژوهش و تحقیق در دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری در مورد موضوعات مختلف اقتصاد ایران، تابستان ۱۳۸۵- تابستان ۱۳۸۶
 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه و تحول مدیریت اداری وزارت بهداشت. زمستان ۱۳۸۶
 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه و تحول مدیریت اداری وزارت بهداشت. زمستان ۱۳۸۶
 • همکاری در تحلیل صنعت آب و برق کشور، وزارت نیرو، تابستان ۱۳۸۷
 • همکاری در تدوین ماموریت مطلوب وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت راهبران مدیریت امین، تابستان و پاییز ۱۳۸۷
 • همکاری در تحلیل و جمعبندی مقالات و گزارشات ارائه شده در سومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت کشور، دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری، زمستان ۱۳۸۷- بهار ۱۳۸۸