مدیر اندیشکدهدکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دكتر مروي همزمان با راه اندازي انديشكده همكاري خود را به عنوان مسئول گروه اقتصاد آغاز نمود. وي در تابستان 93 پس از فراغت از تحصيل در مقطع دكتري اقتصاد از دانشگاه باكني، به كشور بازگشت و از آن زمان همكاري با مركز پژوهشهاي مجلس به عنوان مدير پروژه تحليل سيستمي نظام تجاري، همكاري با كارگروه پولي-بانكي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جمعبندي و اصلاح طرح يك فوريتي قانون عمليات بانكي بدون ربا و همكاري تمام وقت با پژوهشكده مطالعات فناوري به عنوان مدير پروژه هاي "تبيين مبنا و سازوكارهاي هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي مولد"، "تبيين مبنا، ابزار و سازوكارهاي بهينه خلق پول" و "تبيين مبنا و راهكارهاي استقلال بانك مركزي از شبكه بانكي" را شروع نمود. دكتر مروي تحصيلات خود در مقطع دكتري را سال 1388 آغاز نمود و بخش عمده اي از سال 1391-1392 را به عنوان محقق ميهمان در دانشگاههاي ساينس پو پاريس (SciencesPo) و مدرسه اقتصادي پاريس (Paris School of Economics) گذراند. در سال 1392-1393 وي موفق به كسب كمك هزينه تحقيقاتي از دانشگاه اكس-مارسي (Aix-Marseille University) شد. اين كمك هزينه هر ساله به چهار نفر از دانشجويان سال آخر دوره دكتري از دانشگاههاي اروپا تعلق مي گيرد. طي دوران دكتري در اين سه دانشگاه، عمده تمركز دكتر مروي بر دو حوزه تحليل انگيزشي در سازمانهاي عمومي و تجارت بين الملل قرار گرفته بود. پيگيري مباحث مربوط به تامين مالي اسلامي نيز به صورت فوق برنامه در اين دوره توسط وي انجام مي شد.

 • فارغ التحصيل دكتري اقتصاد، دانشگاه باكني ايتاليا
 • فارغ التحصیل كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شريف
 • فارغ التحصيل کارشناسی مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اميركبير
 • تامين مالي اسلامي
 • اقتصاد اطلاعات
 • تحليل انگيزه ها
 • اقتصاد سياسي
 • تنظيمگري
 • اقتصاد بين الملل
 • بررسی وضعیت NGO ها در ایران، شواری عالی انقلاب فرهنگی، پاییز و زمستان 1384
 • بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب در ایران، شواری عالی انقلاب فرهنگی، پاییز و زمستان 1384
 • پژوهش و تحقیق در دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری در مورد موضوعات مختلف اقتصاد ایران، تابستان 1385- تابستان 1386
 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه و تحول مدیریت اداری وزارت بهداشت. زمستان 1386
 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه و تحول مدیریت اداری وزارت بهداشت. زمستان 1386
 • همکاری در تحلیل صنعت آب و برق کشور، وزارت نیرو، تابستان 1387
 • همکاری در تدوین ماموریت مطلوب وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت راهبران مدیریت امین، تابستان و پاییز 1387
 • همکاری در تحلیل و جمعبندی مقالات و گزارشات ارائه شده در سومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت کشور، دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری، زمستان 1387- بهار 1388