مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژیدانشجوی دکترای مدیریت
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
 • سیاست‌گذاری انرژی
 • مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
 • فرآیند سیاست سازی و مطالعات سیاستی
 • سیاست‌گذاری علم و فناوری در سطوح ملی و بخشی
 • مدیر گروه انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران
 • مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و فناوری رهام
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت اروند رهام
 • مدیرعامل اسبق و عضو هیئت‌مدیره موسسه پژوهشی رهداد
 • مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات بایو مدکس
 • مدیر پروژه تدوین الزامات اجرایی سند ملی نخبگان
 • مدیر پروژه‌های تدوین سند ذخیره سازی زیرزمینی نفت
 • عضو کارگروه تدوین سند ملی نخبگان