عضو مدرسه حکمرانی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (محض)، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه، علامه طباطبایی (ره)
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد رفتاری
 • اقتصاد اسلامی
 • مباحث پولی و بانکداری
 • کسب رتبه 3 کشور در المپیاد علمی دانشجویی علوم اقتصادی در سال 1393
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 93
 • دستیار آموزشی دروس اقتصاد خرد 1 و 2 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به مدت سه ترم متوالی