مشاوره گروه مطالعات اقتصادیپسادکتری بهینه‌سازی تصادفی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • پسادکتری بهینه‌سازی تصادفی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر
 • پسادکتری علوم مدیریت و بهینه‌سازی،Warwick Business School, University of Warwick, UK.
 • فارغ‌التحصیل دکترای علوم مدیریت و بهینه‌سازی، Warwick Business School, University of Warwick, UK.
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش برنامه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • Computer Languages: Visual Basic, MATLAB, c++.
 • Applications: ILOG IBM CPLEX, SCIP (Solving Constraint Integer Prog.), Showflow, MS office
 • مسائل کاربردی: تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، مدل‌سازی اقتصاد، ارزیابی سیاست‌گذاری، سیستم سلامت، لجستیک و زنجیره تأمین.
 • روش‌های حل: بهینه‌سازی تصادفی، شبیه‌سازی، برنامه‌ریزی ریاضی و بهینه‌سازی گسسته.
 • محقق، پروژه تعیین نشانگرهای پیشرو اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی بانکی.
 • شرکت های مشاوره مهندسی اوک و پویاگستر مهندسی صنایع:
 • مدیر پروژه بهره وری، مطالعه روش ها و برنامه ریزی تولید کارخانه ایران توحید،
 • سرپرست پروژه شبیه سازی فرایند تولید کارخانه آمپول سازی آواپزشک،
 • سرپرست پروژه ارتقاء بهره وری و مطالعه روش ها کارخانه های داروسازی اسوه، زهراوی و ابوریحان،
 • سرپرست پروژه مدلسازی سیستم مکانیزه جمع‌آوری زباله شهر تهران.
 • کارشناس پروژه زمان‌سنجی و مطالعه روش‌ها، خط رنگ ایران‌خودرو.
 • استاد درس جبر خطی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • استاد دروس برنامه ریزی حل و نقل و اقتصاد مهندسی (کارشناسی)، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، واحد مجازی
 • مدرس درس طرح ریزی سیستم های صنعتی (کارشناسی ارشد)، دانشگاه غیر انتفاعی پویش
 • تدریسیار درس روش های تحلیل کمی برای مدیریت (کارشناسی)، Warwick Business School, University of Warwick, UK
 • تدریسیار درس شبیه سازی گسسته (کارشناسی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تدریسیار درس آمار مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • Noorizadegan, M. and Seifi, A., An Efficient Computational Method for Large Scale Surgery Scheduling Problems with Chance Constraints, under review.
 • Gulpinar, N., Noorizadegan, M. and Pachamanavo, D., Is There Value to Adjustability in Robust Models for Joint Location-Inventory Problems? under review.
 • Noorizadegan, M., Vehicle Routing with Probabilistic Capacity Constraints, under review.
 • Moosavi S.V. and Noorizadegan M., Export clusters, R. Zanjirani Farahani, N. Asgari and H. Davarzani (Eds.), Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environments, Springer, 2009.
 • نوری زادگان، فتحی "سیستم تولید-توزیع چند محصولی" دکتر فراهانی و حکمتفر(ویرایشگر)، "مکانیابی: مفاهیم، مدل ها، الگوریتم ها و مطالعات موردی" انتشارات دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۸۸